III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ SPONZORI SIMPOZIJUMA ]

Poziv za sponzorisanje simpozijuma

Ukoliko želite da podržite održavanje simpozijuma "ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017", javite nam se na telefon +387 (51) 221 824 ili na e-mail enef@etf.unibl.org.