III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ PROGRAM ]

Detaljan program će biti objavljen nakon što bude okončan proces prijema radova. Uobičajeno je da aktivnosti tokom simpozijuma budu skoncentrisane u petak popodne i subotu prijepodne. Nakon registracije, organizuje se sesija predavanja po pozivu, a potom se održavaju tehničke sesije gdje autori prezentuju pojedinačne radove. U petak uveče se organizuje svečana večera za sve učesnike simpozijuma. Preostale tehničke sesije se po potrebi raspoređuju u subotu u prijepodnevnom terminu.