III naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2017

Banja Luka, 3 - 4. novembar 2017.

[ PREDAVANJA PO POZIVU ]

PROJEKTI I OSTVARENJA VISOKO ENERGETSKI UČINKOVITE ARHITEKTURE

Prof. dr art. Ljubomir Miščević

Univerzitet u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Zagreb, Hrvatska

Biografija

Predavanje objašnjava i prikazuje projekte i ostvarenja visoke energetske učinkovitosti i održivosti. Od prve obiteljske kuće izvedene 2005. godine kao pasivne kuće (energetski razred A+), do projekta višestambene zgrade sa 27 stanova.
Uvodno će se prikazati i komentirati iskustvo tri pasivne sunčane kuće iz osamdesetih godina koje su ostvarene među prvima u regiji i dvadesetak projekata i ostvarenja obiteljskih kuća, uključujući prvu svjetsku implementaciju fasadnog ventiliranog sustava koji je rezultat europskog znanstveno istraživačkog projekta iz programa Eco-innovation EU. To je obiteljska kuća s tri stambene jedinice izvedena u Koprivnici u sustavu državnog programa poticane stanogradnje.
Autor će govoriti na temelju osobnog iskustva i o sinergiji edukacije, istraživanja, inovacije, modela financiranja, projektiranja i izvedbe arhitekture koja je koncipirana kao samodostatna, bezemisijska i plus energetska, priuštiva za ulaz u bezugljično doba, ostvariva konceptom cirkularne ekonomije i održiva za prilagodbu klimatskim promjenama.

 

ANALIZA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PLUTAJUĆIH FOTONAPONSKIH PANELA NA AKUMULACIONIM JEZERIMA HIDROELEKTRANA

Doc. dr Željko Đurišić

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Beograd, Srbija

Biografija

U okviru predavanja biće predstavljen koncept plutajućih fotonaponskih elektrana, kao novog pravca u razvoju fotonaponskih elektrana velike snage. Predložena je konfiguracija solarnih panela sa inovativnim sistemom za zakretanje noseće konstrukcije, koji omogućava značajno povećanje efikasnosti solarne elektrane. Sprovedena analiza pokazuje značajnu prednost plutajuće fotonaponske elektrane u odnosu na zemaljske konstrukcije, što je rezultat jednostavnog sistema za upravljanje azimutnim uglom, niže temperature panela iznad vode, kao i manjih gubitaka zbog pokrivanja panela snijegom. Posebna pažnja u radu je posvećena efektima smanjenja ispravanja vode iz akumulacionih jezera, što je posebno značajno kod hidroelektrana sa akumulacionim jezerima, gde se može značajno povećati efikasnost hidroelektrane kroz izgradnju plutajuće fotonaponske elektrane. Takođe, ovaj efekat može biti značajan i kod rezervoara za vodosnabdevanje i drugih rezervoara vode gdje se može bitno smanjiti gubitak vode iz jezera. U radu je predložen matematički model na osnovu kojeg je moguće, korišćenjem standardnih meteoroloških podataka, procijeniti kvantitativne efekte smanjenja isparavanja vode. Demonstracija idejnog rešenja biće sprovedena na primjeru akumulacionog jezera RHE Bajina Bašta i Bilećkog jezera.