V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednik Simpozijuma

Prof. dr Darija Gajić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Članovi programskog odbora

[Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet]
Prof. dr Darija Gajić, predsjednik i član
Prof. dr Biljana Antunović, član
Prof. dr Saša Čvoro, član
Prof. dr Malina Čvoro, član
Prof. dr Diana Stupar, član
Prof. dr Gordana Broćeta, član

[Elektrotehnički fakultet]
Prof. dr Branko Dokić
Prof. dr Tatjana Pešić - Brđanin
Prof. dr Branko Blanuša
Prof. dr Čedomir Zeljković
Prof. dr Petar Matić
Prof. dr Miloš Ljubojević

[Mašinski fakultet]
Prof. dr Petar Gvero
Prof. dr Goran Janjić
Prof. dr Milovan Kotur
Prof. dr Bojan Knežević

[Članovi programskog odbora izvan Univerziteta u Banjoj Luci]
Prof. dr Slobodan Lubura, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Prof. dr Milomir Šoja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Prof. dr Darko Marčetić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Prof. dr Srđan Vasković, Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Prof. dr Sanda Midžić Kurtagić, Univerzitet u Sarajevu
Prof. dr Budimir Sudimac, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Aleksandar Rajčić, Univerzitet u Beogradu