V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

POZIV

Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove (naučne i stručne) najkasnije do 12. februara 2023. godine putem putem platforme Microsoft CMT. Svi primljeni radovi podliježu recenziji od strane Programskog odbora Simpozijuma i eksternih recenzenata. Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje.