V naučno-stručni simpozijum

ENERGETSKA EFIKASNOST | ENEF 2023

Banja Luka, 26 -27. april 2023.

PREDAVANJA PO POZIVU

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SUVREMENOJ VISOKO ENERGETSKI UČINKOVITOJ ARHITEKTURI - REGULATIVA, INOVACIJE, PROJEKTI I OSTVARENJA

Red. prof. art. Ljubomir Miščević

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Zagreb, Hrvatska

Biografija predavača
Rezime predavanja

PRIMJENA VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE U PODIZANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA

Doc. dr Mileta Žarković

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet
Beograd, Srbija

Biografija predavača
Rezime predavanja

AMONIJAK KAO BEZUGLJIČNI NOSILAC ENERGIJE U INDUSTRIJI I TRANSPORTU

Izv. prof. dr. sc. Jakov Baleta

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet
Zagreb, Hrvatska

Biografija predavača
Rezime predavanja

»DEKODIRANJE« CIRKULARNOG KAPACITETA ZGRADA

Dr. Elma Durmišević

4D arhitekti
Amsterdam, Holandija

Biografija predavača
Rezime predavanja

UTICAJ VEGETACIONIH MODULARNIH ELEMENATA ZA ZIDOVE OMOTAČA NA ENERGETSKI BILANS ZGRADE

Vanredni prof. dr. Budimir Sudimac

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Beograd, Srbija

Biografija predavača
Rezime predavanja